Scroll Top

Sedumdaken van luierafval?

Luierrecycling komt in een stroomversnelling

Op 2 september 2021 werd de luierverwerkingsinstallatie van afvalenergiecentrale ARN geopend. Het was een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen afvalenergiecentrale ARN en Elsinga Beleidsplanning & Innovatie, dat tot doel had een methode te ontwikkelen voor het recyclen van luiers. Deze door hen ontwikkelde methode is inmiddels opgeschaald naar praktijkniveau. Vanaf dit jaar zal ARN ­jaarlijks 15.000 ton luiers verwerken, als eerste in Nederland die dit op deze manier gaat doen.

De minimumnorm voor het verwerken van luierafval was tot dusver met energieterugwinning; verbranden dus. Maar… bij voldoende verwerkingscapaciteit wordt luierrecycling de minimumstandaard. De verwerkingsmethode bij ARN past binnen de nieuwe kaders van Landelijk AfvalBeheer Plan (LAP3) als zijnde recycling. In het sectorplan gaat het dan over hoogwaardiger vormen van verwerking, waarbij delen van het materiaal via recycling terug in de keten worden gebracht.

Belangrijke vraag was of de door Elsinga en ARN ontwikkelde methode ook als recycling zou worden beoordeeld. In de tweede herziening van het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 wordt in sectorplan 84 luierrecycling aangeduid. Daar staat dat de luierstroom een van de monostromen is, waarvoor recycling wenselijk en technisch mogelijk is. Die hoogwaardigheid hebben ARN en Elsinga aangetoond met een door SGS Search in opdracht van Rijkswaterstaat gemaakte mLCA. Hieruit kwam onder andere naar voren dat luierrecycling volgens de TDH-methode vele malen beter scoort op het gebied van vermeden CO2 dan verbranden in een afvalenergiecentrale met hoog energierendement. Door te recyclen bij ARN wordt 899 kg CO2-eq per ton luierafval bespaard. Deze methode bleef ook ver voor op een andere methode, die nog niet in Nederland operationeel is. Het resultaat is bereikt: de luierrecycling volgens de thermische drukhydrolyse-methode heeft het niveau van recycling gehaald!

Innovatief proces

De ingezamelde luiers – zo’n 13 procent van de Nederlandse gemeentes doet al mee – komt voor verwerking terecht bij ARN. Zo’n 70 procent van een vervuilde luier bestaat uit urine en ontlasting. De luiers worden bij ARN in een reactor verhit tot 250 graden Celcius, bij een druk van 40 bar. Hierdoor worden bacteriën en medicijnresten gescheiden van de plastics. De bacteriën en medicijnresten hebben dan een vloeibare vorm en dienen als basis voor onder andere kunstmest. De plastic agglomeraten bestaat uit verschillende fracties, die nog gescheiden moeten worden. Dit belangrijke innovatieve proces is ontwikkeld door Willem Elsinga van Ingenieursbureau Elsinga beleidsplanning & innovatie.

Opwaarderen

Tijdens de behandeling van de luiers en incontinentiemateriaal in het proces worden de plasticfolies uit de luiers omgezet in harde kunststof agglomeraten. KORRELS BV, specialist in het compounderen en opwaarderen van grondstoffen voor de kunststofverwerkend industrie, gaat met deze plastic agglomeraten aan de slag. De eerste stap is het scheiden van de fracties: bijvoorbeeld latex van rubber handschoenen, die veelvuldig in deze afvalstroom meekomen. Aan de hand van de specificaties wordt vervolgens gekeken welke aanpassingen in het materiaal nodig zijn voor het product waarvoor het uiteindelijk bestemd is.

Na de controle van het ingangsmateriaal wordt de smelt van het materiaal in de compoundeerlijn gezeefd en worden de gassen die vrijkomen eruit gehaald. Er worden zo min mogelijk additieven en polymeren toegevoegd om toch een kwalitatief zo hoog mogelijk materiaal te krijgen. Het doel is zo min mogelijk nieuw materiaal toe te voegen: hoe minder hoe duurzamer.

Per afnemer en per materiaal worden de specificaties vastgesteld, nadat het materiaal op een lablijn verder is ontwikkeld. Wanneer de afnemer het materiaal heeft goedgekeurd worden de materiaalspecificaties vastgelegd. Het kan overigens voorkomen dat per batch luieragglomeraat de toevoegingen moeten worden aangepast.

Op dit moment worden er grindmatten van gemaakt en ook de kisten voor sedumdaken. Inmiddels zijn ze bij KORRELS druk doende het materiaal in te zetten voor kratten en het maken van afspraken over het weer -retourneren van gebruikte producten, om deze weer mee te laten stromen in dit compound.

Projecten met ketenpartners

Verwerkers moeten een minimum percentage gerecycled materiaal in hun producten verwerken. Ook vanuit bestaande klanten komt steeds vaker de vraag of voor een deel gerecycled materiaal kan worden toegevoegd, uiteraard zonder verlies van kwaliteit.

Dat was voor het bedrijf uit Wapenveld dan ook één van de redenen om mee te doen in dit project. KORRELS ziet projecten en uitdagingen met de juiste ketenpartners dan ook met plezier tegemoet. Om die reden doet KORRELS dit jaar een grote investering in productiecapaciteit voor het opwaarderen van kunststoffen. 

Inmiddels heeft KORRELS het luierafval ook al ingezet in het eerste elastomeer, dat wordt gebruikt voor een hoogwaardig bouwproduct. Het leuke hieraan is dat men met trots aan haar klanten kan vertellen dat er gerecyclede luiers in zitten… Het stopt daar zeker niet: tegen het eind van het jaar zullen naar verwachting de eerste compounds voor de automotive-industrie en voor consumentenartikelen ingezet worden.

KORRELS ontwikkelt en produceert hoogwaardige compounds, onder andere voor de food industrie en hoogwaardige consumentenartikelen. Het bedrijf biedt oplossingen voor het vervangen van siliconen en vervangen van TPU-materialen of modificeren deze voor een betere verwerking. Het levert ook technische compounds en poly­meren voor de automotive-industrie: ook hier is steeds meer vraag naar ECOmpound-­alternatieven in PA, PC/ABS, ABS PS en dergelijke.

Meer artikelen

Privacy Voorkeuren
Bij het bezoeken van deze website worden mogelijk browsergegevens opgeslagen in de vorm van cookies door diensten van derden. U kunt hier uw voorkeuren aanpassen. Het blokkeren van cookies kan leiden tot een verminderde gebruikerservaring.